Het raadsspel

Ook dit jaar is het weer zover. Het is tijd voor de gemeenteraadsdag editie 2024! In de afgelopen tijd zijn we de basisscholen langsgegaan om in groep 8 les te geven over gemeentepolitiek en nu mogen de leerlingen de theorie in praktijk gaan brengen. We hebben hen uitgenodigd in het gemeentehuis, waar ze plaats mogen nemen op de stoelen van onze gemeenteraadsleden. Met elkaar gaan ze in debat over een eventuele dierentuin in ons huidige park. De leerlingen hebben voor- en tegenargumenten voorbereid vanuit een bepaalde partij en vandaag is het tijd om deze met elkaar uit te wisselen. Welke groep komt sterker uit de verf? En hoe zit dat eigenlijk, dat debatteren in de raadszaal? Ze leren het hier!

Van harte welkom

Ook jullie zijn van harte welkom om even te komen kijken. Jullie kunnen plaatsnemen op de publieke tribune en zo meegenieten van de leerlingen die met elkaar in debat gaan! Ook staat er nog een verrassing gepland, maar hierover later meer. Anders is het natuurlijk geen verrassing meer.

Indeling van de groepen

Helaas lukte het niet iedere school om mee te doen. Hieronder de indeling van de klassen die wel meedoen:
- Half 9 t/m kwart over 10: De Banisschool uit Rijssen
- Half 11 t/m 12 uur: De Haarschool uit Rijssen